รายละเอียดผลงาน

ปรับปรุงสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

สถานที่

อาคารสิริรัตน์, กรุงเทพฯ

ระยะเวลาในการทำงาน

40 วัน

พื้นที่

………………………

ขอบเขตของงาน

………………………………………………………………………………………………………………………