รายละเอียดผลงาน

ปรับปรุงอาคารคลีน แอนด์ กรีน

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานที่

บางกรวย, นนทบุรี

ระยะเวลาในการทำงาน

120 วัน

พื้นที่

440 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

ปรับปรุงบริเวณภายในห้องประชุมรวมถึงบริเวณทางเข้าอาคาร และระบบปรับอากาศ

  • แบ่งพื้นที่ใช้สอย
  • ปรับปรุงพื้น
  • ระบบไฟฟ้า
  • ปรับปรุงฝ้าเพดาน
  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  • ระบบปรับอากาศ