รายละเอียดผลงาน

ไอวี่ ริเวอร์ คอนโด

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

คุณศิวพจน์

สถานที่

ไอวี่ ริเวอร์ คอนโด, กรุงเทพฯ

ระยะเวลาในการทำงาน

50 วัน

พื้นที่

90 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

  • งานกระเบื้อง
  • พื้นไม้เอ็นจิเนียร์
  • ปรับปรุงฝ้าเพดาน
  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและเคลื่อนย้ายได้
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ระบบไฟฟ้า