รายละเอียดผลงาน

ปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์การศึกษาและพื้นที่ทำงาน

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป

สถานที่

เมืองทองธานี, นนทบุรี

ระยะเวลาในการทำงาน

140 วัน

พื้นที่

828 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

การปรับปรุงโกดังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำงานร่วมกันพื้นที่สไตล์ลอฟท์

  • รื้อถอนและปรับปรุงใหม่
  • พื้นกระเบื้องยาง
  • ฉากกั้นห้องเก็บเสียง
  • ไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ระบบ
  • ยิบซั่มและฝ้าตะแกรงเหล็ก
  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบประปา