รายละเอียดผลงาน

พีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

คุณหนิง

สถานที่

พีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท, ระยอง

ระยะเวลาในการทำงาน

60 วัน

พื้นที่

150 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

  • การรื้อถอนเพื่อตกแต่งใหม่
  • งานกระเบื้อง
  • ปรับปรุงฝ้าเพดาน
  • พื้นไม้เอ็นจิเนียร์
  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและเคลื่อนย้ายได้
  • ระบบไฟฟ้า
  • เครื่องปรับอากาศ