รายละเอียดผลงาน

ปรับปรุงโรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

สถานที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6, กรุงเทพฯ

ระยะเวลาในการทำงาน

180 วัน

พื้นที่

250 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

  • งานพื้น
  • งานฝ้ายิปซัม
  • งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  • งานกระจกอลูมิเนียม
  • งานไฟฟ้าสื่อสารและแสงสว่าง
  • งานระบบท่อแก๊สทางการแพทย์