บริการของเรา

สิ่งที่เรานำเสนอ

งานระบบ

ระบบทางวิศวกรรมเป็นงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากความซับซ้อนและรายละเอียดงานสูงมาก และต้องมีการตัวตรวจสอบความถูกต้องตลอดการทำงาน บริษัทมีวิศวกรประจำโครงการทุกโครงการพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำความงานระบบถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
– ระบบไฟฟ้า
– ระบบปลั๊ก
– ระบบสื่อสาร
– ระบบแสงสว่าง
– ระบบโทรศัพท์
– ระบบโสตทัศน์
– ระบบสุขภิบาล
– ระบบเรียกพยาบาล
– ระบบป้องกันเพลิงไหม้
– ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
– ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LAN)
– ระบบแจ้งเพลิงไหม้อัตโนมัติ (FAS)
– ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Sprinkler)
– ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
– รระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

งานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่มีความหลากหลายสูง ทั้งวัสดุ การออกแบบ และวัตถุประสงค์การใช้งาน ยิ่งในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนรูปแบบตามยุคสมัยและ
มีวัสดุใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อจำกัดในงานออกแบบลดน้อยลงมาก ด้วยความหลากหลายนี้เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นอย่างนึงที่ทำให้งานตกแต่ง
แต่ละงานออกมาเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากเรื่องรูปลักษณ์
ความคงทนและคุณภาพในการใช้งานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงออกแบบสายการผลิตให้รองรับงาน
ที่มีการปรับเปลี่ยน (Customization) ไปตามงานออกแบบของลูกค้าได้ โดยช่างที่มีประสบการกว่า 30 ปี ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงาน ดังนั้นบริษัทจึงใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือมาตรฐานยุโรปเข้ามาควบคุมการทำงาน เพื่อสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด ทำงานได้หลากหลายรูปทรง เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกมากมาย เช่น ไม้ หิน กระจก หรือแม้แต่วัสดุทดแทนที่ช่วยลดต้นทุนการตกแต่งได้ที่อินฟราเดคอร์ ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุได้หลากหลายตามความต้องการ และมีวัสดุหลายเกรดให้เลือก ให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำปรึกษา ทางด้านเทคนิค การผลิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม รวมถึงช่วยวิเคราะห์ต้นทุน เพราะเราเชื่อว่าผลงานที่ดีต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของทุกฝ่าย นอกจากนี้เรายังสามารถทำแบบจำลองชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้าชมก่อนได้อีกด้วย

งานก่อสร้างตกแต่งภายใน

งานก่อสร้างตกแต่งภายในประกอบด้วย งานฝ้า งานพื้น งานผนัง รวมถึงงานโครงสร้าง แต่ละส่วนล้วนเกี่ยวเนื่องต่อกัน งานที่ดีมีคุณภาพจะบกพร่องตรงส่วนไหนไปไม่ได้เลย งานตกแต่งภายในเป็นงานที่มีรายละเอียหลากหลายและแต่ละหน้างานจะมีปัญหาและอุสรรคที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้ทุกขั้นตอนในการทำงานนั้นราบรื่น อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และถูกต้องตามแบบ
– งานโครงสร้างและต่อเติม
– งานปูพื้นกระเบื้อง กระเบื้องยาง
– งานยิปซัม
– งานกระจกและอลูมิเนียม
– งานทาสี
– งานผนังตกแต่ง

ประมาณราคา

หัวใจหลักที่จะควบคุมงบประมาณได้คือการประมาณราคาที่แม่นยำตั้งแต่ต้น งานตกแต่งก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่าวัสดุและค่าแรง โครงการสามารถเกิดค่าใช้จ่ายแฝงได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน หรือค่าส่วนกลางของแต่ละสถานที่ กฎนโยบายการทำงาน รวมถึงการประมาณระยะเวลาแผนการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทางอินฟราเดคอร์มีประสบการณ์ทั้งในด้านการวางแผน และการทำงานหลากหลายรูปแบบทั้งกลางวันและกลางคืน

งานระบบ

ระบบทางวิศวกรรมเป็นงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากความซับซ้อนและรายละเอียดงานสูงมาก และต้องมีการตัวตรวจสอบความถูกต้องตลอดการทำงาน บริษัทมีวิศวกรประจำโครงการทุกโครงการพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำความงานระบบถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
– ระบบสื่อสาร
– ระบบโทรศัพท์
– ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
– ระบบแจ้งเพลิงไหม้อัตโนมัติ (FAS)
– ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)
– ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LAN)
– ระบบโสตทัศน์
– ระบบเรียกพยาบาล
– ระบบไฟฟ้า
– ระบบแสงสว่าง
– ระบบปลั๊ก
– ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
– ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และระบบสุขาภิบาล
– ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Sprinkler)
– ระบบสุขภิบาล

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

งานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่มีความหลากหลายสูงทั้งวัสดุ การออกแบบ และวัตถุประสงค์การใช้งาน ยิ่งในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนรูปแบบตามยุคสมัยและ
มีวัสดุใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อจำกัดในงานออกแบบลดน้อยลงมาก ด้วยความหลากหลายนี้เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นอย่างนึงที่ทำให้งานตกแต่ง
แต่ละงานออกมาเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากเรื่องรูปลักษณ์ ความคงทนและคุณภาพในการใช้งานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงออกแบบสายการผลิตให้รอบรับงาน
ที่มีการปรับเปลี่ยน (Customization) ไปตามงานออกแบบของลูกค้าได้โดยช่างที่มีประสบการกว่า 30 ปี ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงาน การประหยัดทรัพยากรและ ดังนั้นบริษัทจึงใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือมาตราฐานยุโรปเข้ามาควบคุมการทำงาน เพื่อสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด ทำงานได้หลากหลายรูปทรง เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกมากมาย เช่น ไม้ หิน กระจก หรือแม้แต่วัสดุทดแทนที่ช่วยลดต้นทุนการตกแต่งได้ที่อินฟราเดคอร์ ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุได้หลากหลายตามความต้องการ และมีวัสดุหลายเกรดให้เลือก ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า
30 ปี และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านเทคนิค การผลิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม รวมถึงช่วยวิเคราะห์ต้นทุน เพราะเราเชื่อว่าผลงานที่ดีต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของทุกฝ่ายนอกจากนี้เรายังสามารถทำแบบจำลองชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้าชมก่อนได้อีกด้วย

งานก่อสร้างตกแต่งภายใน

งานก่อสร้างตกแต่งภายในประกอบด้วย งานฝ้า งานพื้น งานผนัง รวมถึงงานโครงสร้าง แต่ละส่วนล้วนเกี่ยวเนื่องต่อกัน งานที่ดีมีคุณภาพจะบกพร่องตรงส่วนไหนไปไม่ได้เลย งานตกแต่งภายในเป็นงานที่มีรายละเอียหลากหลายและแต่ละหน้างานจะมีปัญหาและอุสรรคที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้ทุกขั้นตอนในการทำงานนั้นราบรื่น อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และถูกต้องตามแบบ
– งานโครงสร้างและต่อเติม
– งานปูพื้นกระเบื้อง กระเบื้องยาง
– งานยิปซัม
– งานกระจกและอลูมิเนียม
– งานทาสี
– งานผนังตกแต่ง

ประมาณราคา

หัวใจหลักที่จะควบคุมงบประมาณได้คือการประมาณราคาที่แม่นยำตั้งแต่ต้น งานตกแต่งก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่าวัสดุและค่าแรง โครงการสามารถเกิดค่าใช้จ่ายแฝงได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน หรือค่าส่วนกลางของแต่ละสถานที่ กฎนโยบายการทำงาน รวมถึงการประมาณระยะเวลาแผนการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทางอินฟราเดคอร์มีประสบการณ์ทั้งในด้านการวางแผน และการทำงานหลากหลายรูปแบบทั้งกลางวันและกลางคืน

การทำงานของเรา

01

วางแผนและเตรียมงาน

ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการเริ่มต้นงานที่ดีได้ ในการวางแผน จะประกอบไปด้วย 3 จุดประสงค์ คือ
1.วางแผนกระบวนการเพื่อให้งานเป็นไปตามระยะเวลา ที่ต้องการ
2. วางเแผนวิธีการทำงานให้ได้งานที่มีคุณภาพ
3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

02

ดำเนินการตกแแต่ง

ขั้นตอนเข้าตกแต่งภายในประกอบไปด้วยขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ต้องทำงานรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก่อสร้าง เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ รวมไปถึงเจ้าของอาคารสถานที่และ การทำงานก่อสร้างที่ราบรื่นคือการทำงานของทุกฝ่ายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน องค์ประกอบหลักของขั้นนี้ คือ
1. การทำงานให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามมาตราฐานหลักวิชาการ
2. การตรวจสอบการทำงานและคุณภาพ
3. การ Feedback ผลการตรวจสอบและปรับตัวให้เป็นไปตามสถานการณ์

03

ส่งมอบงานและการรับประกัน

งานจบแล้วแต่เรายังไม่จบกัน ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าบริษัทจะตรวจงานโดยละเอียดและเข้าแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกันผลงาน 1 ปี หลังจากหลัง 1 ปี บริษัทบริการเข้าซ้อมให้ เนื่องจากทางเรามีฝ่ายซ้อมและแก้ไขงานโดยเฉพาะ