รายละเอียดผลงาน

ปรับปรุงธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สถานที่

แฟชั่นไอส์แลนด์, กรุงเทพฯ

ระยะเวลาในการทำงาน

45 วัน

พื้นที่

300 ตารางเมตร

ขอบเขตของงาน

ปรับปรุงธนาคารสาขาย่อยให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ในการใช้งาน

  • แบ่งพื้นที่ใช้สอย
  • ปรับปรุงพื้น
  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  • ปรับปรุงฝ้าเพดาน
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบประปา