ยินดีต้องรับสู่ อินฟรา เดคอร์

เรื่องราวของเรา

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2549 โดยกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานตกแต่งและก่อสร้างมากว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นบริษัทได้ขยายขอบเขตไปสู่การเป็นผู้รับเหมาและที่ปรึกษา ด้านงานก่อสร้างพร้อมทั้ง ให้บริการงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัยและ CCTV ให้กับอาคาร สำนักงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านค้า อาคารพักอาศัย และ โรงแรม ในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากความก้าวหน้าทางธุรกิจ บริษัทจึงได้เพิ่มแผนก งานตกแต่งภายในสำหรับอาคารสำนักงานและแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย และออฟฟิศสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

ปัจจุบันบริษัทมีผลงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทยึดมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และซื่อตรงกับลูกค้า ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

+
ประสบการณ์ในการทำงาน
+
โปรเจคที่เสร็จสมบูรณ์

โรงงานของเรา

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเทคโนโลยีและเครื่องมือมาตราฐานระดับสากล
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานที่รวดเร็วแต่มีคุณภาพ เพราะเราเข้าใจว่างานเฟอร์นิเจอร์ที่ดีคือความลงตัวของการใช้งานและความสวยงาม ที่บ่งบอกเอกลักษณ์และความแต่ต่างของแต่ละสถานที่ได้ของเหมือนเราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิต นอกจากนี้ทางเรายังมีช่างไม้ ที่เชียวชาญ ประสบการกว่า 20 ปีประจำโรงงาน

คณะผู้บริหาร

วาสนา เสือหาญ

วาสนา เสือหาญ

กรรมการผู้บริหาร

วิริยะพงษ์ เสือหาญ

วิริยะพงษ์ เสือหาญ

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและโครงการ

กฤต โรจนรุ่งเรืองพร

กฤต โรจนรุ่งเรืองพร

ผู้จัดการทั่วไป

กฤติยา โรจนรุ่งเรืองพร

กฤติยา โรจนรุ่งเรืองพร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด